KEURMERK

Zekerheid middels ICTWaarborg. Dit is dé brancheorganisatie voor bedrijven die ict-producten en ict-diensten leveren aan consumenten en/of bedrijven. Dit kan zowel in een fysieke showroom, online, als op locatie. Het doel van ICTWaarborg is het behartigen van de belangen van deze bedrijven in het algemeen en in het bijzonder van bij haar aangesloten bedrijven. Ruim 1.200 zowel grote als kleine bedrijven zijn bij ICTWaarborg aangesloten om samen sterker in de markt te staan.

Voor wie is ICTWaarborg bedoeld?

ICTWaarborg is het aanspreekpunt voor de aangesloten bedrijven (in sommige gevallen ook voor niet-aangeslotenen), voor hun opdrachtgevers (particulier en zakelijk) en voor de toeleveranciers van bedrijven, die actief zijn in de verkoop en levering van ict-producten en -diensten. ICTWaarborg wil een sterk bindende factor zijn voor bij haar aangesloten bedrijven en hen actief informeren op een breed gebied. Daarbij wil ICTWaarborg de aangesloten bedrijven niet opleggen ‘wat te doen’: de eigenheid en verantwoordelijkheid van de ondernemer staan voorop! Klanten (consumenten, bedrijven, instellingen), toeleveranciers en instellingen (overheidsorganisaties, onderzoeks- en onderwijsinstellingen) kunnen een beroep doen op ICTWaarborg voor informatie en – waar nodig – ondersteuning.

7 Zekerheden

De naam ICTWaarborg staat niet voor niets. Wij bieden klanten van de bij ICTWaarborg aangesloten gecertificeerde bedrijven in aanvulling op de service de volgende zeven zekerheden die bedrijven niet zelf kunnen bieden:

ICTWaarborg kent een certificeringsprocedure die bedrijven toetst op een aantal belangrijke punten. Een door ICTWaarborg gecertificeerd bedrijf verdient daarom het predicaat ‘betrouwbaar’.

Mocht u een probleem hebben waar u niet samen met het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf uitkomt, dan biedt ICTWaarborg u een aantal mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
Voor consumenten bestaat de mogelijkheid tot bemiddeling, waarbij als voorwaarde geldt dat er geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen.
Voor zakelijke klanten bestaat de mogelijkheid om ICTWaarborg Mediation in te schakelen, wanneer het aangesloten bedrijf de Algemene Voorwaarden ICTWaarborg – B2B hanteert. Daarmee is ICTWaarborg uniek, want u zult nergens in de branche een financieel laagdrempeliger mogelijkheid vinden om een uitspraak over een zakelijke geschil te krijgen.
Consumenten die zaken doen met een bedrijf dat lid is van ICTWaarborg kunnen er op vertrouwen dat de algemene voorwaarden volledig voldoen aan de consumentenwetgeving en dat er niets in staat dat in het nadeel van de consument is. Ook wat de voorwaarden betreft biedt ICTWaarborg dus de meeste zekerheid!
Voor de zakelijke markt heeft ICTWaarborg een set voorwaarden ontwikkeld die specifiek is voor de ict-branche. Met aparte modules voor (web)applicaties, hosting/SaaS en hardware.

Ook na de garantieperiode is het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf nog aan te spreken als een product of dienst mankementen vertoont. Gaat het bedrijf failliet, dan kan men, tot een jaar na aankoopdatum/de datum waarop de dienst is geleverd, bij Stichting ICTWaarborgFonds terecht voor gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen.

Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgFonds er voor dat nog een jaar lang de verplichtingen met betrekking tot de fabrieksgarantie worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.

Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgFonds er voor dat, tot een jaar nadat deze afspraken zijn gemaakt, de afspraken worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.

U wilt zekerheid dat u niet in de kou staat als een bedrijf waarmee u nog een lopend contract heeft haar activiteiten beëindigt. ICTWaarborg biedt de zekerheid dat wij u in dat geval in contact brengen met één of meerdere bedrijven die de diensten kunnen voortzetten onder dezelfde voorwaarden of condities die hier het dichtst bij komen.
Let op: betalingen, afspraken over nog te leveren producten en servicecontracten vallen bij een faillissement nooit onder het waarborg.
Daarnaast geldt dat de door ons geboden zekerheden alleen betrekking hebben op het verlenen van diensten of aankopen die zijn gedaan gedurende de periode dat het betreffende bedrijf bij ICTWaarborg is/was aangesloten. De genoemde zekerheden gelden niet wanneer het totaal financieel belang van een consument boven de € 2500,- kan uitkomen.

This page is also available in: English